կոլիբրի-մեղվիկ

All posts tagged կոլիբրի-մեղվիկ

Ամենափոքրը…

Published Июнь 2, 2012 by Janka

Ամենափոքր կաթնասունը աջիտակարանն է, որի երկարությունը 3-7սմ է, իսկ զանգվածը` 2գ:

Ամենափոքր պետությունը Սինգապուրն է: Այն զբաղեցնում է 0,682 հազար քառ.կմ տարածք:

Ամենափոքր ծաղիկը ջրոսպինն է, որի տրամագիծը 0,5մմ է:

Ամենափոքր թռչունը կոլիբրի-մեղվիկն է, որի երկարությունր 6սմ է:

Ամենափոքր ձուկը թզուկ ցլիկաձուկն է, որի երկարությունը 11սմ է, իսկ զանգվածը`4-5գ:

Ամենափոքր շունը չիխուախուան է, որի զանգվածը 1 կգ է:

Ամենափոքր պարկավոր կենդանին պիլբարան է, որի երկարությունը 4,6սմ է, իսկ զանգվածը` 2գ:

Ամենափոքր աստղը հայտնաբերվել է ամերիկացի աստղագետների կողմից 1986թ-ին: Նրա զանգվածը Արեգակի զանգվածից 20 անգամ փոքր է, իսկ լուսավորությունը` 6 անգամ պակաս:

 

Реклама